ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ยางรถบรรทุกและรถโดยสารมิชลิน
รับบริการเรื่องยางกับเครือข่ายที่เชี่ยวชาญแบบมืออาชีพ

ผู้แทนจำหน่าย

บำรุงรักษายางอย่างถูกวิธี ปลอดภัย ประหยัดค่าใช้จ่าย วางใจมืออาชีพ ใช้บริการได้ที่ศูนย์บริการรถบรรทุกมิชลิน (MTSC)
ปัจจุบันรถบรรทุกและรถโดยสารมีสมรรถนะและกำลังเครื่องยนต์มากขึ้น กอปรกับสภาพถนนที่ดีขึ้น ทำให้สามารถเคลื่อนย้ายสินค้าหรือผู้โดยสารได้สะดวก ปลอดภัยและรวดเร็วกว่าอดีตมาก แต่ในทางตรงกันข้ามค่าใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและราคายางรถบรรทุกและรถโดยสารนั้นก็ปรับตัวสูงขึ้นตามไปด้วย ทำให้รถบรรทุกและรถโดยสารต้องมีการบำรุงรักษาและตรวจเช็คยางให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อย่างปลอดภัย (ถูกต้องและถูกวิธี) อยู่เสมอ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งสามารถประหยัดค่ายางและนำมันเชื้อเพลิง ไปได้มากอีกทางหนึ่ง รวมทั้งการบำรุงรักษาช่วงล่างของรถและตรวจเช็คยางเป็นประจำ ยังช่วยให้รถของลูกค้ามีอายุการใช้งานได้ยาวนานมากขึ้น และเกิดความปลอดภัยในการใช้งานมากขึ้น
ด้วยเหตุนี้มิชลินเล็งเห็นถึงความปลอดภัยและความคุ้มค่าของยางรถบรรทุกและรถโดยสารของคุณ จึงริเริ่มสนับสนุนโครงการศูนย์บริการรถบรรทุกมิชลิน หรือ Michelin Truck Service Center (MTSC) ที่มีมาตรฐานขึ้น เพื่อให้บริการเกี่ยวกับรถและยาง อาทิ การตั้งศูนย์ การถ่วงล้อ การดัดคาน การตรวจเช็คช่วงล่าง เป็นต้น ซึ่งมีเครือข่ายศูนย์บริการฯ ครอบคลุมทั่วประเทศ

MTSC : วางใจศูนย์บริการมาตรฐานระดับมืออาชีพ
• ศูนย์บริการรถบรรทุกมิชลิน MTSC (Michelin Truck Service Center) ให้บริการที่ดีกว่าอย่างไร
ศูนย์บริการรถบรรทุกมิชลินเป็นศูนย์บริการที่ได้มาตรฐาน และมีการบริการที่ครบวงจร สะดวกสบายภายใต้การควบคุมคุณภาพของมิชลิน อาทิ
1. บริเวณบริการยางรถบรรทุกและรถโดยสารมีช่องบริการในร่ม อย่างน้อง 2 ช่องบริการ (ไม่รวมช่องตั้งศูนย์ล้อ)
2. บริเวณพื้นที่ให้บริการมีขนาดกว้างขวางเพียงพอ โดยเน้นในเรื่องความปลอดภัย สะอาด และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
3. มียางรถบรรทุกบริการอย่างครบถ้วน
4. มีเครื่องมือทันสมัยครบครัน และพร้อมใช้งานสำหรับให้บริการรถบรรทุกและรถโดยสาร อาทิ
- เครื่องมือถอดใส่ยางรถบรรทุกและรถโดยสารทั้งแบบใช้ยาง (Tubetype) และแบบไม่ใช้ยางใน (Tubeless)
- อุปกรณ์การซ่อมยางรถบรรทุกและรถโดยสารแบบ PRP
- เครื่องถ่วงล้อสำหรับยางรถบรรทุกและรถโดยสาร
- เครื่องตั้งศูนย์สำหรับรถบรรทุกและรถโดยสาร
- เครื่องดัดคานสำหรับรถบรรทุกและรถโดยสาร

5. ศูนย์บริการรถบรรทุกมิชลินยังสามารถยังมีบริการนอกสถานที่ ณ หน่วยงานของผู้ใช้ด้วย
- มีรถบริการนอกสถานที่พร้อมอุปกรณ์ และพนักงานที่ให้บริการนอกสถานที่ยังหน่วยงานของผู้ใช้ หรือผู้ใช้ที่เข้าร่วมโครงการ Michelin Service Express (บริการนอกสถานที่ 24 ชม.) อย่างน้อย 1 คัน ทั้งนี้การบริการนอกสถานที่ผ่านการอบรมและตรวจสอบแล้วจากมิชลิน
6. มีบริการเกี่ยวกับยางหล่อเรคามิค (Recamic) ครบวงจร
- มีพนักงานสำหรับเก็บโครงยางโดยเฉพาะพร้อมด้วยรถสำหรับเก็บโครงยาง (ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในการตรวจสอบคุณภาพรประจำปีจากมิชลิน)
7. มีพนักงานบริการซึ่งได้รับการฝึกอบรมจากมิชลิน

ประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการรถบรรทุกมิชลิน (MTSC)
1. สามารถยืดอายุการใช้งานของยางได้สูงสุดด้วย เนื่องจาก
  1.1 ศูนย์บริการรถบรรทุกมิชลินให้การบริการที่ได้มาตรฐาน และถูกวิธีโดยอุปกรณ์ที่ทันสมัยและช่างผู้ชำนาญการผ่านการอบรมโดยมิชลิน
  1.2 มีการให้คำแนะนำการเลือกใช้ดอกยางที่ถูกต้องและเหมาะสมกับลักษณะการใช้งานของคุณ รวมทั้งอัตราการเติมลมยางที่ถูกต้องจากช่างเทคนิคประจำร้าน
2. สามารถเข้ารับบริการทางด้านยางหล่อเรคามิค (Recamic) เพื่อการใช้ยางอย่างคุ้มค่าสูงสุดโดย
  2.1 รับคำแนะนำวิธีในการดูแลรักษาโครงยางจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อทำให้โครงยางอยู่ในสภาพที่ดีที่สุด
  2.2 สามารถนัดหมายให้พนักงานเข้าเก็บโครงยางเพื่อไปคัดเลือกโครง ณ สถานที่ของคุณได้
3. ได้รับความสะดวกสบายจากศูนย์บริการที่มีมาตรฐานกว้างขวาง มีสถานที่รับรองลูกค้า และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆอีกมากมาย
4. สามารถรับบริการด้านอื่นๆ ครบวงจร อาทิ การตรวจเช็คระบบทั่วไป ซ่อมช่วงล่าง ระบบเบรค น้ำมันเครื่อง แบตเตอรี่ เป็นต้น (การบริการเหล่านี้จะแตกต่างไปในแต่ละศูนย์บริการ)
5. คุณสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการบริการฉุกเฉิน 24 ชม. หรือ Michelin Service Express (MSE) ได้ที่ศูนย์บริการรถบรรทุกมิชลิน (MTSC) ทุกแห่ง (โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากศูนย์บริการรถบรรทุกมิชลิน (MTSC)

 Hotline: 0-2793-6900
© 2009 - 2014 Michelin Photos Copyright: Michelin
คำตอบของคุณจะถูกเก็บเป็นความลับและจะไม่ถูกนำไปเผยแพร่ต่อ
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ร่วมตอบแบบสอบถามกับเรา พร้อมรับฟรีจุกปิดวาล์วลมยาง (Michelin Valve Cap) สำหรับทุกๆ แบบสอบถาม ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2553 หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

การร่วมทำแบบสอบถามนี้จะช่วยให้มิชลินสามารถพัฒนาเว็บไซต์ให้ตรงกับความต้องการของคุณได้ดียิ่งขึ้น แบบสอบถามนี้ใช้เวลาในการทำ 2-3 นาที

จุกปิดวาล์วลมยางมิชลิน
จุกปิดวาล์วลมยางมิชลิน